Bergoglio over Jezus die achterbleef in de Tempel: ‘Na deze stunt moest Hij waarschijnlijk om vergiffenis smeken bij zijn ouders’

top-49-influential-men-pope-francis-25-1088607-TwoByOne

Het Evangelie van zondag 27/12, het feest van de Heilige Familie:

Lucas 2, 41-52

Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw.  Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.  In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze Hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazaret, en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart.

Bergoglio vertelde naderhand in zijn homilie o.a. het volgende:

“Op het einde van die pelgrimstocht, keerde Jezus terug naar Nazaret en was hij gehoorzaam aan zijn ouders. Dit beeld bevat ook een mooie lering voor onze families. Een pelgrimstocht eindigt niet wanneer we aankomen op de bestemming, maar wanneer we terugkeren naar huis in onze alledaagse leven, en wanneer we de spirituele vruchten in de praktijk brengen. We weten wat Jezus deed in dit geval. In plaats van terug te keren met zijn familie, bleef Hij in Jeruzalem, in de Tempel, en veroorzaakte hij angst bij Maria en Jozef die niet in staat waren om Hem te vinden. Voor deze kleine stunt moest Hij waarschijnlijk om vergiffenis smeken bij zijn ouders. Het Evangelie zegt dit niet, maar ik geloof dat we dit kunnen veronderstellen.”

Jezus gehoorzaamde aan Zijn hemelse Vader toen Hij in de Tempel achterbleef. Jezus onderrichte en verbeterde toen voor de eerste maal de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Dit was zo door God gewild, dus is het onmogelijk dat Jezus daarvoor vergiffenis voor moest afsmeken.

Ik was wat overbezorgd voor mijn Zoon en toen Ik Hem verloren was op de terugreis van Jeruzalem werd ik doodsbang. Mijn gevoel van verlies doordrong elk deel van mijn wezen en Ik kon niet rusten voor Ik Hem gevonden had. Op die dag, toen Ik hem terugvond en hoorde spreken en preken tot de ouderen in de Tempel, besefte Ik vanaf dat moment dat Ik Hem enkel te dienen had en gehoorzaam moest zijn aan elk van Zijn Wensen. (Uit het Boek der Waarheid, Moeder van de Verlossing, 21 juni 2014)

Bergoglio ging dan verder:

“In het Jaar van de Barmhartigheid, kan elke familie een bevoorrechte plaats worden om de vreugde van vergeving te ervaren. Vergeving is de essentie van de liefde die fouten kan begrijpen en goedmaken. Hoe miserabel zouden we zijn, als God ons niet zou vergeven! Binnen de familie leren we hoe te vergeven, omdat we zeker zijn dat we begrepen en gesteund worden, om het even welke fouten we maken.”

Ja, God vergeeft ons, maar Bergoglio vergeet weer te zeggen dat men wel God om vergeving moet vragen, dat bekering en berouw voorafgaat aan vergeving.

Zij zullen voortdurend liegen en hun publieke preken zullen in de ogen van God onzin zijn. Er zal geen greintje ware nederigheid aangetroffen worden in welk woord van hen dan ook, hoewel zij tot het uiterste zullen gaan om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar als nederige dienaren van God gedragen. De kracht van de Heilige Geest zal in hun aanwezigheid ontbreken en diegenen van Mij, die Mij werkelijk kennen, zullen daarvan getuigen. (Het Boek der Waarheid, Jezus Christus, 25 april 2013)

http://www.news.va/en/news/holy-mass-for-the-families-27-december-2015