Zaterdag 12 december: gebedswake aan de St-Romboutskathedraal te Mechelen n.a.v. de aanstelling van Mgr. De Kesel

De Sint-Romboutskathedraal te Mechelen - foto: wikipedia
De Sint-Romboutskathedraal te Mechelen – foto: wikipedia

Wat? Gebedswake voor de bescherming van onze kinderen
Waar? Aan de ingang van de Sint-Romboutskathedraal (Onder-Den-Toren 11, 2800 Mechelen)
Wanneer? zaterdag 12 december om 14u (tijdens de aanstellingsviering​ van de nieuwe aartsbisschop)
Wie? organisatie door Pro Famila | e-mail: info@marsvoorhetgezin.be |

Op zaterdag 12 december wordt Jozef De Kesel officieel de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel en daarmee de zesde metropoliet van België.

Jozef De Kesel kreeg deze job, omdat hij de poulain van Kardinaal Danneels is. Jawel, dezelfde Danneels die zeker 40 meldingen van seksueel misbruik in de doofpot stopte en zelfs het neefje van Vangheluwe onder druk zette, om het seksueel misbruik door bisschop Roger Vangheluwe geheim te houden (cf. Danneels-tapes).

Hoe is dat toch mogelijk?

Een bisschop moet bovenal katholiek zijn. Tijdens zijn eerste algemene persconferentie toonde De Kesel zichzelf als een adept van de Verlichting, een aanhanger van de ideologie van mei ’68 en daarbovenop gaf hij zelfs blijk van een achterhaalde en naïeve houding ten opzichte van geweld binnen de Islam. Wil hij dan de bisschop zijn van allen die niks met de Kerk te maken hebben? Ironisch genoeg laat De Kesel door zijn religieuze vaagheid vooral de katholieken in de kou staan. Wellicht is dat allemaal de reden waarom onze Vlaamse media – die algemeen bekend zeer links zijn – de laksheid van De Kesel inzake pedofilie zo glansrijk door de vingers zien?

Pro Familia is zeer geschokt over deze feiten en daarom is onze vereniging de mening toegedaan dat er een signaal moet komen vanuit de gelovige gemeenschap. Alsook moeten we de mensen die de aanstellingsviering op 12 december zullen bijwonen op de hoogte brengen van dit schandaal.

We inspireren ons op de woorden van Monseigneur Athanasius Schneider, de huidige hulpbisschop van Astana (Kazachstan): “Echt mededogen betekent niet de morele waarheid verbergen.

Pro Familia zal daarom strijden totdat de hoogste kerkelijke lagen doorhebben dat het toekomstperspectief van de seksuele-bevrijdingsbeweging hopeloos is. Zeker om dat er geen georganiseerde liberaal-katholieke jeugd is en aan de andere kant vanwege de (demografische) islamisering en het opkomende besef in brede lagen van de samenleving dat de mei ’68 revolutie ons vooral moreel zedenbederf en sociale ellende heeft gebracht.

Om dit concreet te maken, zullen we een gebedswake houden aan de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. We zullen op het precieze moment van de aanstelling van de nieuwe aartsbisschop postvatten op een veilige, maar zichtbare afstand van de algemene ingang van de kathedraal.

Tijdens deze gebedswake zal er ook aan elke ingang een groepje van ons bestuur staan, om iedereen die binnen- of buitenkomt een pamflet te bezorgen. Dit pamflet is nog in opmaak.

Deze actie vindt plaats op zaterdag 12 december. We verzamelen om 14u aan de hoofdingang van de Sint-Romboutskathedraal.

Pater Peter van de Kerckhove, proost KVHV zal de gebedswake leiden. De pamfletactie wordt gecoördineerd door Dries Goethals, voorzitter Pro Familia.
​​
Oproep aan alle gelovigen: Bid voor de bekering van Monseigneur Jozef De Kesel!

Namens Pro Familia,

Dries Goethals

Bron: http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/kom-naar-de-gebedswake-voor-de-bescherming-van-onze-kinderen