Bergoglio: altijd anders

Bergoglio heeft weer de voeten van gedetineerden gewassen

Foto: ANZA

foto: ANZA

Bergoglio vierde de H. Mis van Witte Donderdag in de Rebibbia gevangenis in Rome. De Mis werd ook bijgewoond door gedetineerden van een nabije vrouwengevangenis. Tijdens de Mis waste Bergoglio de voeten van 6 mannen en 6 vrouwen, inclusief een moeder die haar kind bij zich had.

Vorig jaar deed hij de Mis in een tehuis voor ouderen en in 2013 in een jeugdgevangenis. Daarbij waste hij telkens ook de voeten van Moslims.

Alle 265 vorige pausen wasten de voeten van hun priesters, net zoals Jezus de voeten van zijn Apostelen waste. Jezus doelde daarop dat we elkaar als gelovigen moeten dienen.

Joh. 13,12-18: Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel plaats en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?  Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik.  Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen.  Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.  Waarachtig, Ik verzeker jullie: een knecht is niet meer dan zijn meester, en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. Nu je dat weet: gelukkig ben je als je er ook naar handelt.  Ik kan dit niet van jullie allemaal zeggen: Ik weet wat voor mensen Ik heb uitgekozen (waarbij hij doelde op Judas).

De Mis van Witte Donderdag zou een grote plechtigheid moeten zijn, waarbij de instelling van de Heilige Eucharistie wordt benadrukt, want dàt is waar Witte Donderdag eigenlijk om draait. Bergoglio gaat deze Mis in een gevangenis vieren en de voeten van de gedetineerden wassen.

http://www.news.va/en/news/pope-francis-celebrates-in-coena-domini-mass-at-re

De Mis van Witte Donderdag ten tijde van Paus Benedictus:

Pope+Benedict+XVII+Conducts+Mass+Lord+Supper+OQk8JTg2i5sl

foto: getty images

 


 

Boodschap van Jezus op 14 maart 2013:

Er gaat een expliciete belediging komen, die tegen Mijn heilige naam gericht zal zijn, in een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op aarde zit, niet van Mij komt.

Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.

5 maart 2011:

Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn.