Franciscus: “Al diegenen die gedoopt zijn, zijn profeten”

f

Deze leugen sprak paus Franciscus vandaag uit in de homilie van de H. Mis van 16 december.

Paus Franciscus heeft het niet begrepen op mensen die private openbaringen of boodschappen van de H. Maagd volgen (zie ook onze eerdere artikels hierover), maar zegt nu dat er zonder profetie enkel klerikalisme is.

Weer zo’n onbegrijpbare wartaal van Bergoglio.

Franciscus laat nu duidelijk zien dat hij er een andere, aparte mening op na houdt over wie een profeet is.

Vatican Radio, 16 december. Een kerk zonder profeten trapt in de val van klerikalisme. (Franciscus heeft iets tegen klerikalisme, typisch voor vrijmetselaars). Paus Franciscus gaf commentaar op de lezingen van vandaag en zei dat een profeet iemand is die luistert naar het Woord van God, die de geest van de tijden leest en die weet hoe voort te bewegen in de toekomst. Ware profeten, zei de paus, houden binnen zich drie momenten: verleden, heden en toekomst. Ze houden de belofte van God levend, ze zien het lijden van de mensen en brengen ons de kracht om voorwaarts te kijken (Pure onzin! Meer uitleg: zie lager.). God kijkt naar zijn volk, door hen profeten te geven in de hardste tijden, in het midden van hun ergste lijden.

[…]

Wanneer er geen profetie is onder de mensen van God, wordt de leegte die gevormd is, gevuld met klerikalisme. Al de herinneringen van het verleden en de hoop voor de toekomst worden gereduceerd tot het heden: geen vroegere belofte, geen toekomstige hoop. Maar wanneer klerikalisme heerst, worden de woorden van God gemist, en ware gelovigen treuren omdat ze de Heer niet kunnen vinden. Nu we ons voorbereiden op de geboorte van de Heer, concludeerde paus Franciscus: Heer, laat het ons niet ontbreken aan profeten onder uw volk! Al diegenen die gedoopt zijn, zijn profeten: laat ons Gods belofte niet vergeten, laat ons niet moe worden van voorwaarts te bewegen.

Deze uitspraak doet ons denken aan Luther die zei dat door het doopsel iedereen priester is. We weten allemaal wat er met Luther gebeurd is…

Laten wij het eens voor u uitleggen wat een profeet is.  

Een profeet is iemand die door God uitverkoren wordt, van Hem boodschappen en profetieën ontvangt, dit meedeelt met de wereld om op die manier de gelovigen te begeleiden en zondaars te bekeren (het was reeds voor de geboorte van de Heer zo en het is nu nog altijd zo!). Ware profeten van God worden zelden door de massa herkend, en bijna altijd verworpen en fel bekritiseerd. Jeremia werd gevangen genomen, mishandeld en in de kerker geworpen. Zacharias werd vermoord tussen het altaar en de tempel. Johannes de Doper werd onthoofd. Alle profeten in het Oud Testament werden gehaat, mishandeld en verstoten. Zo nu ook met Maria van de Goddelijke Barmhartigheid (pseudoniem) die het aftreden van de laatste ware paus, Benedictus, voorspelde en profeteerde dat zijn opvolger een ketter zou zijn, de Valse Profeet, die zijn leugens overal zal rondstrooien en de gelovigen op een dwaalspoor zal brengen. Hij zal het Eeuwigdurend Offer afschaffen, de H. Mis, door ze met allerhande moderniseringen te misvormen om uiteindelijk een Een-Wereldkerk te stichten onder de heerschappij van de Antichrist.

Tot nu toe werd zij door veel priesters en gelovigen als dwaas bestempeld, omdat “paus” Franciscus toch zo’n goede, heilige paus is??!! Bid de H. Geest om onderscheidingsvermogen opdat u de waarheid mag inzien. (–> Meer info op onze pagina’s in het menu bovenaan)

Bron: http://www.news.va/en/news/pope-francis-without-prophecy-only-clericalism