Wees niet bang van vernieuwing!

In een homilie tijdens de mis van 6 juli zei paus Franciscus het volgende:

“In het christelijk leven, zelfs in het leven van de Kerk zijn er oude structuren, voorbijgaande structuren: het is noodzakelijk om ze te vernieuwen! En de kerk is altijd aandachtig geweest voor dit, door dialoog met culturen. (…) En de Kerk gaat voorwaarts, en geeft ruimte aan de H. Geest die deze structuren vernieuwt. Wees hier niet bang van! Weest niet bang van de nieuwheid van het Evangelie (…) Wees niet bang van de vernieuwing van structuren!” (news.va)

Wat doet de paus hier? Ons voorbereiden op zijn vernieuwingen natuurlijk. De vernieuwing en verandering van de H. Mis, de gebeden, etc etc. Maar in de ogen van God zal het een gruwel worden, een leugen!

Denken we maar aan de profetie van 26 mei
2012:

Hoe vloeien Mijn tranen om Mijn geliefde Kerk op aarde in deze tijd. Al die gewijde dienaren van Mij, die Mijn heilig woord aannemen zoals dit jullie in deze tijd gegeven wordt, luister nu naar Mij! Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks Offer handhaven. Want zeer spoedig zullen jullie gedwongen worden om een leugen te slikken. Het dagelijks Offer, ter ere van Mijn kruisiging, en de transformatie van de wijn in Mijn Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zullen veranderd, verdraaid worden en Ik zal door het slijk gehaald worden door nieuwe wetten, ingevoerd door de Valse Profeet. Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de waarheid is. Jullie mogen nooit de ketterij binnen de muren van Mijn Heilige Stoel aanvaarden. Als jullie dat wel doen zullen jullie je van Mij verwijderen